शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूज संचलित

शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज

प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

१२ वी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन 

प्रवेश सूचना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४

कला शाखा (Faculty of Arts)
वाणिज्य शाखा (Faculty of Commerce)
विज्ञान शाखा (Faculty of Science)